Acsanafor.fi ei ole enää täällä. Sen sijaan yritä ahjocomms.fi.

Mitä on strateginen kommunikaatio?

Tässä artikkelissa kerrotaan mitä on strateginen kommunikaatio ja kommunikaatiologiikka, jotka ovat molemmat tämän ajan kuumia puheenaiheita. Artikkelin pohjalta saat pähkinänkuoressa strategisen kommunikaation perustiedot.

Mihin strategisella kommunikaatiolla pyritään?

Strategista kommunikaatiota voidaan verrata jopa informaatiosodankäyntiin, sillä sen tarkoituksena on vaikuttaa ihmisten tahtoon, mieleen sekä hänen asenteisiinsa. Tähän pyritään esimerkiksi luomalla vääristynyttä tilannetietoisuutta ja tätä kautta pyritään vaikuttamaan henkilön tekemiin päätöksiin. Tämä voi vaikuttaa myös niihin seurauksiin, joita henkilön tekemistä päätöksistä seuraa.

Toisaalta strategisen kommunikaation avulla on mahdollista myös vahvistaa valtion turvallisuutta eli välttämättä strateginen kommunikaatio ei ole lainkaan huono juttu. Nykyisin informaation hallinta on valtioille äärimmäisen tärkeää, onhan nyky-yhteiskuntien toiminta nykyisin erityisen laajaa juurikin digitaalisessa maailmassa. Sekä ulko- että sisäpolitiikassa onkin tärkeää huomioida tämä aspekti.

Otetaanpa esimerkiksi vaikkapa naapurimme Venäjä, jossa strategista kommunikaatiota käytetään sekä suhteessa muuhun maailmaan että omiin kansalaisiin. Sisäisesti Venäjä pyrkii ennaltaehkäisemään erilaisten turvallisuusuhkien syntymistä. Se pyrkii myös vahvistamaan kansallistunnetta, minkä toivotaan pitävän kansan yhtenäisenä siitäkin huolimatta, että Venäjän taloustilanne on tällä hetkellä heikko. Tämä auttaa poistamaan sellaiset ainekset, jotka voisivat aiheuttaa maan sisäisiä konflikteja. Viestin viejänä Venäjä käyttää esimerkiksi maan televisiokanavaa Zvezdaa.

Strategisella kommunikaatiolla voidaan pyrkiä vaikuttamaan niin yksittäisiin henkilöihin kuin myös yhteiskunnallisiin kohteisiin. Yhteiskunnallisella tasolla vaikuttamisen kohteena saattaa olla esimerkiksi informaatioinfrastuktuuri taikka kriittinen infrastruktuuri. Sen avulla voidaan pyrkiä vaikuttamaan myös teollisuuteen, liike-elämään tai SCADA-järjestelmiin.

Somen kultakaudella vaikuttaminen on erityisen helppoa ja nopeaa - saavuttaahan some nopeasti ja kulutustehokkaasti suuren määrän henkilöitä, minkä lisäksi somessa on suhteellisen helppoa luoda kampanjoita strategisen kommunikaation periaatteiden pohjalta. Yksi sivusto, joka on onnistunut erinomaisesti verkkomarkkinoinnissa on Nettikasinovertailu.info. Tutustu sivustoon ja nappaa parhaat ideat itsellesi. Tästä syystä kuluttajilta vaaditaankin entistä enemmän medialukutaitoa sekä taitoa tulkita saamiensa viestien perimmäisiä motiiveja.